Privacyverklaring

It Toanhûs en de wet AVG ( Algemene Verordening gegevensbescherming )

 

Wij doen er alles aan om de privacy van zowel personeel als cliënten te waarborgen.
Dit houdt in dat wij de gegevens op de volgende manier zoveel mogelijk beschermen:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van de persoonsgegevens blijven beperkt tot waarvoor ze bedoeld zijn
 • Wij vragen vooraf toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Wij hebben technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden.

Persoonsgegevens cursisten

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende doel:

 • Het inschrijven en plaatsen ten aanzien van een jaarcursus of korte cursus

Wij vragen hiervoor de volgende persoonsgegevens voor:

 • NAWTE gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Banknummer

Persoonsgegevens van minderjarigen verwerken wij alleen met schriftelijke toestemming van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit voor de uitvoering van bovenstaand doel.

Wij maken gebruik van een derde partij voor;

 • ICT
 • Cursad (cursistensysteem)
 • Exact (boekhouding)
 • Planning, plaatsing en facturatie (cursad)

It Toanhûs geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met onze verwerkers zijn afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

It Toanhûs bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Bij uitschrijving van een cursus worden uw gegevens niet langer bewaard.

Nieuwsbrieven worden u alleen nog toegestuurd wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven.

It Toanhûs werkt op de volgende manier aan de beveiliging van gegevens.

 • Met derden is een verwerkers overeenkomst afgesloten
 • Fysieke gegevens worden bewaard in een afgesloten kast
 • Computers met gevoelige informatie worden beveiligd door middel van een toegang- en systeembeveiliging. NB. Eens per 3 maanden worden de toegangscodes gewijzigd.
 • Medewerkers worden bewust gemaakt hoe om te gaan met gevoelige informatie