Lesvormen

Bij It Toanhûs kun je kiezen uit verschillende lesvormen.
Wil je samen op les of wil je privé les? Kom je het liefst elke week of past deeltijdles je beter.

Je kiest voor een lesvorm in overleg met de docent. Soms kan een bepaalde lesvorm niet bijvoorbeeld als er geen geschikte samenspelkandidaat is.

Direct naar onze tarieven   LESGELDTARIEVEN 2021-2022

Subsidie & Mixed Music

De gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat elk kind in aanraking komt met kunst in cultuur en hierin zijn talent kan ontwikkelen. Via structurele subsidie van de gemeente heeft elk kind tot 18 jaar recht op 4 jaar reguliere gesubsidieerde muzieklessen. Na deze 4 jaar vervallen de leerlingen in deeltijdles of het niet-gesubsidieerde tarief.

Het Mixed Music programma wordt echter kostendekkend aangeboden. Hierdoor behoudt uw kind het recht voor de 4 jaren subsidie. Het grote voordeel hiervan is uw kind, ook in het 5e en 6e leerjaar recht heeft op het gesubsidieerde lage tarief waardoor de lessen ook dan betaalbaar blijven en de doorgaande leerlijn gewaarborgd is. Het Mixed programma is voor iedereen die begint met het leren bespelen van een instrument of zangles.

Voor de kinderen welke kiezen voor een lidmaatschap bij een Hafabra muziekvereniging is het na het eerste subsidietraject in te stromen in het CD examentraject. Dit gaat in overleg met de docent en de muziekvereniging. De leerling heeft dan de mogelijkheid om tot en met het D examen (max 8 lesjaren in totaal) gesubsidieerde lessen te volgen. Tevens is het dan mogelijk te kiezen voor een wekenlijkse les van 30 minuten.

Volwassenen

Voor iedereen boven de 18 jaar is er het Niet-gesubsidieerde tarief. Omdat het veelal voor volwassenen prettig is om de lessen anders dan wekelijks in te delen bieden wij hier ruime mogelijkheden. Zo kun je er voor kiezen eens per 3 weken les te volgen of een knipkaart aan te schaffen waarbij je per les een afspraak inplant met je docent.

Voor een compleet overzicht van onze lesvormen en de bijbehorende tarieven kijk je hier LESGELDTARIEVEN 2021-2022