Mixed

Ontdek je talent samen! in ons nieuwe programma Mixed ga je samen met je nieuwe muziekvrienden op avontuur. Samen muziek maken is leuk, creeërt interactie en stimuleert de muzikale groei.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het actief bezig zijn met muziek wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Uit hersenonderzoek is gebleken dat bij musicerende kinderen de linker- en de rechterhersenhelft sterker met elkaar verbonden raken waardoor kinderen eerder verbanden zien en makkelijker nieuwe dingen leren.

SAMEN

Het samen musiceren versterkt het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt het tot een positiever zelfbeeld.

Bij Mixed Music & Mixed Vocals geven we de leerlingen tijd en ruimte en wordt muziek onderdeel van de leef-en belevingswereld van het kind. Dit doen we door langer les, meer les en presentatiemomenten.

Opgeven voor de Mixed lesvorm kan bij het aanmelden voor je instrument of de zangles. 

MIXED MUSIC

Mixed lessen & instrumentale lessen, spelen op je instrument in combinatie met het spelen in een ensemble. Beide lessen kenmerken zich door zingen, samenspel, improvisatie en luisteren naar en met elkaar.

In de Instrumentale les is aandacht voor de ontwikkeling van de instrumentale vaardigheden en het klankvoorstellingsvermogen. De lestijd voor de instrumentale lessen wordt in overleg met de docent afgesproken.

De Mixed (ensemble)lessen bestaan uit maximaal 15 kinderen en alle instrumenten doen hier aan mee. In de Mixed lessen staat het samen musiceren voorop.


Mixed Music Junior

Na het project Muziek in groep 4 , wat op de basisschool wordt gegeven, kun je na de voorjaarsvakantie instromen in de mixed music junior lessen.

Er wordt gezongen, gespeeld op cymbaal en kennisgemaakt met alle instrumenten waar je op kunt spelen zodat je na de zomervakantie op je instrument naar keuze les kan volgen in de Mixed-Music 1.

 Mixed Music 1

Het eerste jaar Mixed Music ziet er als volgt uit

 • 22 Instrumentale lessen (op het instrument waar jij je voor inschrijft)
 • 22 Mixed (ensemble)lessen
 • de duur van de lessen is 45 minuten.

De Mixed (ensemble)lessen worden gegeven op de volgende middagen.

Joure: maandag, donderdag
Lemmer: dinsdag
Balk: dinsdag
St. Nyk: maandag, donderdag

 • Joure: maandag en donderdag
 • Lemmer: dinsdag
 • Balk: dinsdag
 • St. Nyk: maandag en donderdag

(€ 303,50 voor het gehele schooljaar/ 44 lessen)


Mixed Music 2

In het tweede jaar verandert het aantal contactmomenten. Er komt meer evenwicht tussen de Mixed (ensemble)lessen (32 lessen) en de instrumentale lessen (27 lessen). Hierdoor is er voor de leerlingen meer interactie en feedback op zijn/ haar instrumentale vorderingen.

 • 27 Instrumentale lessen
 • 32 Mixed (ensemble)lessen
 • de duur van de lessen is 45 minuten

Door meer contacturen zijn de mogelijkheden voor differentiatie en individuele leertrajecten groter. Ook in het tweede jaar staat het samen musiceren voorop in de Mixed lessen. Daarnaast blijft er aandacht voor sociale ontwikkeling, samenspel, zingen, improvisatie en ontwikkeling van het luisteren naar en met elkaar.

De Mixed lessen voor het tweede jaar vinden voor seizoen 2018-2019 plaats op maandag- en woensdagmiddag in Joure.

( € 355,50 voor het gehele schooljaar/ 59 lessen)

MIXED VOCALS

Mixed Vocals heeft als motto: Zangles is leuk, samen zingen is nog leuker! Juist het samen zingen creeërt interactie en stimuleert de muzikale groei! Vandaar dat de Mixed (ensemble)les hand in hand gaat met de zangles.

 • 18 zanglessen
 • 18 Mixed (ensemble)lessen

Het Mixed Vocals programma kenmerkt zich door:

 • Zangles in combinatie met zingen in een ensemble
 • in de groepszangles is de aandacht voor de zangtechniek specifiek toegespitst op de persoon.
 • in de ensembleles staat het samen zingen voorop en wordt er ook meerstemmig gezongen,
 • Beide lessen zijn zo op elkaar afgestemd dat wat in de groepszangles wordt aangeleerd een vervolg krijgt in de ensembleles.

De lestijd voor de groepszanglessen wordt in overleg met de docent afgesproken.
De Mixed (ensemble)lessen worden op maandag- en woensdagmiddag gegeven.

(€ 279,50 voor het gehele schooljaar/ 36 lessen)

Gesubsidieerd/niet gesubsidieerd

De gemeente De Fryske Marren vindt het belangrijk dat elk kind in aanraking komt met kunst in cultuur  en hierin zijn talent kan ontwikkelen. Door structurele subsidie van de gemeente kunnen wij 4 jaar lang, voor kinderen tot 18 jaar, reguliere gesubsidieerde muzieklessen aanbieden. Na deze 4 jaar vervallen de leerlingen in deeltijdles of het niet-gesubsidieerde tarief. Voor een groot aantal leerlingen wordt de drempel om hun lessen op het instrument te vervolgen hierdoor te groot zodat de muzikale ontwikkeling stagneert.

Het Mixed Music programma wordt kostendekkend aangeboden. Hierdoor behoudt uw kind het recht voor de 4 jaren subsidie. Het grote voordeel hiervan is uw kind, ook in het 5e en 6e leerjaar recht heeft op het gesubsidieerde lage tarief waardoor de lessen ook dan betaalbaar blijven en de doorgaande leerlijn gewaarborgd is.