Cultuurbudget

It Toanhûs reserveert per kind geld vanuit het subsidiebudget van de gemeente voor cultuureducatie.
Dit is ‘geoormerkt geld’, zoals dat wordt genoemd.

It Toanhûs is ervan overtuigd dat kunst in al zijn gedaantes een belangrijke rol moet spelen binnen het onderwijs. Wij geloven niet dat dit een overbodige luxe is. Zo leert de kunstdiscipline muziek kinderen analytischer en abstracter denken. Het is geen toeval dat kinderen die stotteren, zingend moeiteloos een verhaal vertellen.

“Dankzij muziektherapie leerde mijn autistische zoon praten.” – Jaap van Zweden, dirigent van het New York Philharmonic Orkest

Muziek maakt dus slimmer. Maar ook dansen blijkt goed voor lichaam en geest. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken zoals die van psychologe Cynthia Quiroga Murcia van de universiteit van Frankfurt.

“Dansen werkt stressverlagend en gelukopwekkend.” – psychologe Cynthia Quiroga Murcia

Tijdens het dansen komt het geluksstofje endorfine vrij en breekt het lichaam de stresshormoon cortisol af. Mensen die wekelijks minimaal één keer dansen hebben zelfs grotere kans op een evenwichtiger en gelukkiger leven. Genoeg redenen dus waarom It Toanhûs kunst wil verankeren in het basisonderwijs.