Gezocht, Lid Raad van Toezicht

Centrum voor de kunsten It Toanhûs is op zoek naar een lid Raad van Toezicht.

It Toanhûs is het centrum voor de kunsten in gemeente De Fryske Marren. It Toanhûs verzorgt lessen, cursussen, workshops en overige activiteiten op het gebied van muziek, dans, beeldende kunst en theater. Naast het vrijetijdsaanbod verzorgt It Toanhûs kunsteducatieprojecten in het primair onderwijs. It Toanhûs werkt met een enthousiast docententeam en heeft een klein onderwijsondersteunend team. We streven er naar de culturele spil van de gemeente/regio te zijn. It Toanhûs werkt daarom actief samen met lokale cultuuraanbieders en andere culturele instellingen zoals musea en de bibliotheek. Maar ook met verenigingen en het onderwijs. Daarnaast zoeken we steeds intensieve(re) verbinding met de zorginstellingen. Dit met als doel de kracht en maatschappelijke impact van kunst en cultuur optimaal te benutten. In een gezond cultureel klimaat is het aanbod rijk en uiteenlopend, is vraag en aanbod in balans en is er ruimte voor innovatie, samenwerking en uitwisseling van kennis en talent. Idealiter sluit een gezond cultureel klimaat aan bij de behoeften in een gemeenschap en voorziet zij in een doorlopende leerlijn, gericht op voortdurende inspiratie, verbinding en een leven lang leren.

It Toanhûs is een stichting met een Raad van Toezicht en een Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol, komt 4 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 5 personen. Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een enthousiast lid.

Wat breng je mee?

  • je draagt het culturele leven een warm hart toe en denkt hier graag op bestuurlijk niveau over mee;
  • je hebt enige bestuurlijke ervaring.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht Rients Schuddebeurs (via info@toanhus.nl).