Uitblinkersconcert in de Hobbe van Baerdt kerk

Op 21 juni organiseren we om 20.00 uur een “Uitblinkers” concert in de Hobbe van Baerdt kerk in Joure. Dit concert is gratis te bezoeken! In het concert spelen talentvolle muzikanten uit de gemeente De Fryske Marren.

Deze jongeren hebben meegedaan aan een pilot talentontwikkelingstraject Uitblinkers. Bij dit traject krijgen de leerlingen extra lestijd en diverse modules op gebied van samenspel, theorie en componeren. Geniet van verschillende optredens van de Uitblinkers tijdens het concert in prachtige Hobbe van Baerdt Kerk.

De ontwikkeling van het Uitblinkerstraject doen we in samenwerking met het Prins Claus Conservatorium. Via deze samenwerking in dit talentontwikkelingsprogramma kunnen wij gezamenlijk zorgen voor verdieping en ontmoeting.