Toanhus biedt nieuwe lesvorm! Mixed Music

ItToanhûs zoekt nieuwe wegen, enerzijds om de instrumentale lessen nog meer te laten aansluiten op de leef- en belevingswereld van het kind en anderzijds om de beschikbare subsidiejaren nog beter te kunnen benutten in het belang van de muzikale loopbaan van het kind.

In de lesvorm Mixed Music hebben we deze combinatie gevonden. De lesvorm Mixed Music is bedoeld voor de eerste 2 jaar van de instrumentale les en zal komend jaar in Joure worden aangeboden als een zogenoemde pilot.

Samen muziek maken is leuk, creëert interactie en stimuleert de muzikale groei! Vandaar dat de groepsles een belangrijke rol speelt in deze lesvorm.

De lessen binnen Mixed Music zijn als volgt opgebouwd:

Tot de herfstvakantie krijgen de kinderen 30 minuten les op hun gekozen instrument bij de vakdocent in  groepjes van 2 leerlingen.

Vanaf de herfstvakantie volgt de leerling de ene week de instrumentale les en de andere week de groeps- /samenspelles.

Deze samenspelles bestaat uit minimaal 10 en maximaal 12 kinderen en hier doen alle instrumenten aan mee. Tijdens deze lessen wordt er gezongen, geïmproviseerd, geluisterd en samen gespeeld op het eigen instrument. Deze les duurt 50 minuten. De groepsles en de instrumentale les zijn op elkaar afgestemd.

De laatste 6 weken voor de zomervakantie staat in het teken van het samenspel en worden er alleen nog samenspel lessen gegeven.

Gedurende het hele schooljaar wordt er gewerkt met thema’s en natuurlijk wordt er van tijd tot tijd ook een klein optreden gehouden voor de ouders/verzorgers zodat u de vorderingen kunt zien en horen.

 

Gesubsidieerd vs Niet Gesubsidieerd

De lessen bij It Toanhûs worden door de gemeente gesubsidieerd.
Kinderen tot 18 jaar uit De Fryske Marren hebben bij It Toanhûs recht op 4 jaar volledig gesubsidieerd les (uitgezonderd leerlingen die lid zijn van een Harmonie of Fanfare. Zij volgen het HaFa-traject). Na deze 4 jaar komen de leerlingen in het Niet Gesubsidieerde tarief. Voor een groot aantal leerlingen wordt de financiële drempel om hun lessen te vervolgen hierdoor te groot, zodat de muzikale ontwikkeling stagneert.

Mixed Music wordt dan ook kostendekkend aangeboden zodat de subsidiejaren gespaard kunnen worden. De kosten voor deze lessen zijn € 271,50 per cursusjaar.  Zie ook Over It Toanhûs voor meer informatie over onze voorwaarden en lesgeldtarieven.

Wanneer u uw kind aanmeldt voor de Mixed Music lesvorm behoudt u dus het recht op de subsidiejaren en krijgt uw kind op een eigentijdse, volwaardige wijze les op het instrument naar keuze.

Aan het begin van het schooljaar worden de leerlingen in overleg bij de instrumentale docenten ingeroosterd. De groepslessen zijn op maandagmiddag en (bij voldoende aanmeldingen) op woensdagmiddag.

Heeft u uw kind al aangemeld voor instrumentale les dan kunt u via e-mail; info@toanhus.nl laten weten of u uw kind wilt aanmelden voor deze lesvorm.

Heeft u uw kind nog niet aangemeld maar wilt u uw kind aanmelden voor de Mixed Music lessen dan kunt u dit ook via de website doen; instrumentaal aanbod.