Inhoud

Gezamenlijk benoemen we de inhoud en doelen van de activiteiten of de leerlijn.

Hierbij kijken we naar:

  • Aansluiting bij schoolthema’s
  • Aansluiting bij de overige schoolvakken
  • Extra aandacht voor bepaalde competenties
  • Culturele partners

De inhoud van de lessen vullen we in volgens uw wensen en mogelijkheden. We benoemen hiervoor tussen- en einddoelen. Op basis hiervan maakt it Toanhûs, samen met de kunstvakdocent, een voorstel voor de inhoud van de lessen en legt dit voor aan (de werkgroep van) uw school. Wij kunnen hierbij putten uit een groot aantal bestaande eigen leerlijnen en lessen die voor de kunstvakdocenten beschikbaar worden gesteld. De kunstvakdocent geeft hier met zijn eigen expertise en stijl, kleur aan. Daarbij kan rekening worden gehouden met thema’s die in uw school leven, zoals de Kinderboekenweek, Kerstfeest, Suikerfeest maar ook thema’s als pesten of gezond eten.