Impuls muziekonderwijs

De muziekimpuls is een regeling vanuit de overheid om met behulp van subsidie het muziekonderwijs binnen de basisschool een impuls te geven.

It Toanhûs verzorgt in het kader hiervan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en maakt verbinding tussen binnen de school en buitenschools muziek maken. Wij geven hierbij advies hoe de school richting kan geven aan deze muziekimpuls en hoe de plannen het beste geïmplementeerd kunnen worden.