Joure, Balk, Nog te bepalen, St. Nicolaasga, Lemmer
Suzanne Dullaart, Louiza Saitova, Renske Hiemstra
12 - 13 lessen
- 1 uur
1x per week
maandag, dinsdag, donderdag,
Zie lestijden en inschrijven
Prijs per les  € 4,67   |   Totaal  € 56,00

AMV vervolglessen

In maart, na de voorjaarsvakantie, starten wij weer met de AMV cursus als vervolg op ‘Muziek in groep 4’ wat de kinderen gevolgd hebben op de basisschool.

Echter, ook kinderen van 7 jaar en ouder die het project niet hebben gehad op school kunnen meedoen. U schrijft in voor de hele cursus AMV. Deze duurt 1,5 jaar en wordt dus in het volgende schooljaar vervolgt.

De cursustijden waarop u in kunt schrijven vindt u bij lestijden & inschrijven. De lessen duren 45 minuten of 1 uur. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte.

De groep Haskerfjild 14.30 uur zit vol!

Indien uw voorkeur voor woonplaats er niet bij staat. Schrijf dan in op Nog te bepalen. Bij 10 aanmeldingen kan er een groep starten in uw woonplaats.

Tijdens de cursus AMV leren de kinderen de muzikale basisvaardigheden die nodig zijn om een instrument te leren bespelen.
Kennis en begrip van het notenschrift is één van de belangrijkste vaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor zingen, ritme lezen en spelen, gehoortraining en training van het muzikaal geheugen. Door middel van allerlei spelletjes wordt er gewerkt aan de muzikale ontwikkeling van de kinderen.

Voor de lessen AMV hoeft u geen instrument aan te schaffen. Deze worden door het Toanhûs beschikbaar gesteld. We starten in maart met het oefenen op een cimbaal, van mei tot en met december krijgen de kinderen een blokfluit en het laatste half jaar wordt er gespeeld op een (mini)keyboard. Het noten lezen wordt geoefend op deze 3 verschillende instrumenten. Op deze manier kunnen we de cursus levendig en speels houden en de kinderen ervaring op te laten doen op verschillende instrumenten.

Aan het eind van de cursus heeft uw kind genoeg kennis en vaardigheden om te leren spelen op elk willekeurig instrument. In het tweede jaar van de cursus komt er elke maand een docent van het Toanhûs op bezoek in de les. De docent laat zijn/ haar instrument zien en horen. Op deze manier komen de kinderen in aanraking met diverse instrumenten zodat de keuze na de AMV-cursus wellicht gericht gemaakt kan worden. Aan het eind van de cursus is er een eindvoorstelling voor alle belangstellenden.
De kinderen krijgen dan een diploma en worden met voorrang geplaatst op de instrumentale les naar keuze.

Het vermelde lesgeld is voor de lessen tot aan de zomervakantie.

 

AMV vervolglessen

Je kunt hier je voorkeuren aangeven voor de lessen die je wilt volgen. Voor definitieve plaatsing en tijden wordt na je registratie altijd van te voren contact opgenomen.

Selecteer je locatie/rooster

€ 56,00